Skip to main content

VGM Projecten

Hieronder een selectie van de door ons uitgevoerde projecten.

SHEQ-coördinator industriële reiniger

SHEQ-coördinator bij een industriële dienstverlener voor explosief reinigen bij o.a. afvalverbrandingsinstallaties. Doelstelling is onder meer het kwaliteitssysteem (ISO 9001 en VCA) dat nu nog deel uitmaakt van de holding als zelfstandig systeem te laten draaien. Daarnaast verantwoordelijk voor de operationele veiligheid (werkplekinspecties, verhogen veiligheidsbewustzijn, klantgesprekken).

Interim QHSE-manager bij een internationaal logistiek BRZO-bedrijf

Opstellen en onderhouden veiligheidsbeheerssysteem. Voorbereiding en begeleiding van audit BRZO. Opstellen bedrijfszorgsysteem en actualiseren van procedures.

QHSE-coördinator operationele plant

Bij een nieuwe operationele plant voor de inzameling en recycling van kunststofafval en rubberafval een QHSE dossier opgezet en Plant Handbook geschreven.

Milieu adviseur

Voor een grote afvalverwerker e-MJV’s opgesteld voor twee stortplaatsen en een compostering. Tevens actualisatie van het controleprotocol van een stortplaats.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor verschillende industriële opdrachtgevers RI&E’s opgesteld, inclusief plan van aanpak.

Explosieveiligheidsdocumenten (EVD)

Voor verschillende industriële opdrachtgevers EVD’s opgesteld (bv. grote drukkerij en een houtbewerker).

Risicobeoordeling reactor conversieproces

Voor een innovatief bedrijf een risicobeoordeling opgesteld van het conversieproces bij hoge druk en hoge temperatuur. Inclusief Taak Risico Analyse (TRA) met praktische aanbevelingen.

Verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen

Voor diverse opdrachtgevers een verdiepende RI&E voor gevaarlijke stoffen uitgevoerd (inventarisatie, blootstelling en opslag).

Begeleiding ISO 9001 audit

Begeleiding van een opdrachtgever bij een succesvolle audit ISO 9001 door een certificeringsinstelling.

2nd Opinion luchtkwaliteitsonderzoek

2nd Opnion uitgevoerd van een luchtkwaliteitsonderzoek voor een afvalbrengstation (werkplekmetingen).

Blootstellingsonderzoek

Uitvoering en rapportage van blootstellingsonderzoeken. Toetsing van blootstelling aan stoffen bij werknemers.

Certificering Veiligheidsladder

Begeleiding van bedrijven bij de certificering van de Veiligheidsladder.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?