Skip to main content

Bedrijfsnoodplan / BHV plan

Bedrijfsnoodplan / BHV plan nodig? Verstappen VGM Advies stelt voor u het bedrijfsnoodplan op, inclusief ontruimingsplan en vluchtplan. Neem contact met ons op voor meer informatie!

In de Arbowet is bepaald dat iedere werkgever zorg dient te dragen voor een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) welke bekend is met de (bedrijfs)risico’s en in geval van een calamiteit kordaat en efficiënt kan optreden. In een bedrijfsnoodplan (ook wel genoemd: BHV plan, veiligheidsplan of calamiteitenplan) wordt vastgelegd hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om volgens van tevoren opgestelde procedures bij ongevallen, calamiteiten en incidenten de directe schade te kunnen minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen, totdat de externe hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Tijdens een calamiteit is het essentieel dat de opgeleide bedrijfshulpverleners bekend zijn met de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Op deze manier kan de directe en indirecte schade worden beperkt. Een bedrijfsnoodplan is hiervoor een belangrijk basisdocument.

Verstappen VGM Advies stelt voor u het bedrijfsnoodplan op, inclusief ontruimingsplan en vluchtplan. Daarnaast ondersteunen wij bij ontruimingsoefeningen en leveren een plan van aanpak met verbeterpunten na afloop van de oefeningen. Tevens kunnen wij BHV-opleidingen verzorgen.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?