Skip to main content

Milieuvergunning voor uw bedrijf nodig?

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U heeft wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

Afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten moet een bedrijf voor het oprichten of veranderen een melding doen bij het bevoegd gezag (gemeente). Bijvoorbeeld uitbreiding van de productie, wijziging van de bedrijfsvoering, revisies of veranderingen in de dagelijkse operatie kunnen invloed hebben op geldende milieuvergunningen.

Verstappen VGM Advies kan hierbij adviseren over het Activiteitenbesluit en eventuele Omgevingsvergunning.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?