Skip to main content

Milieu- en Arbo-advies | Interim KAM manager

Spelen er binnen uw bedrijf vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu? Of is het door gebrek aan capaciteit of specialistische kennis moeilijk om tegemoet te komen aan diverse milieu- en Arbo-regelgeving? Verstappen VGM Advies ontzorgt u vanuit de rol van externe (interim) QHSE- of KAM manager. Hierbij kunt u denken aan werkzaamheden als:

  • uitvoeren van Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) volgens Arbowetgeving;
  • opzetten, beheren en verbeteren van uw bedrijfszorgsysteem;
  • creëren van draagvlak binnen uw organisatie op de gebieden kwaliteit, arbeidsgezondheid, veiligheid en milieu;
  • onderhouden van contact met de overheid op het gebied van VGM-onderwerpen.

VGM-thema’s zijn belangrijk voor uw beleid, ook voor de borging van het welzijn van uw medewerkers, kwaliteit van uw productie en minimalisering van uw impact op omgeving en milieu.

QHSE- of KAM manager, wat houdt het precies in?

KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu, ook wel QHSE genoemd (Quality, Health, Safety and Environment). Termen als SHEQ-, QESH-, VGM- en QHSSE-manager worden ook vaak genoemd. Maar veel belangrijker, wat kan een KAM manager voor uw organisatie betekenen? Verstappen VGM Advies initieert, stimuleert, controleert en coördineert uw complete bedrijfszorgsysteem, voor een beleid dat voldoet aan alle Arbo- en milieuwet- en regelgeving. Op basis van voortschrijdend inzicht helpen we u anticiperen op veranderingen en bedrijfsrisico’s verkleinen.

Bekijk de projecten die wij reeds uitgevoerd hebben

 

Alle VGM-expertise in huis

Door de brede expertise en ervaringsgebieden van Verstappen VGM Advies, kunnen wij als interim QHSE- KAM manager verschillende rollen vervullen. Zo kunnen we een tijdelijke vacature voor u vervullen of extra capaciteit leveren gedurende uitvoering van een project. Binnen kleine en middelgrote organisaties zijn Arbo- en milieu-gerelateerde zaken vaak ondergebracht als neventaak bij een manager of medewerker. Hier kan het wenselijk zijn een externe KAM-manager structureel in te zetten, zodat uw organisatie altijd over de benodigde VGM-kennis en expertise beschikt.

Een gedegen bedrijfszorgsysteem

In een bedrijfszorgsysteem worden alle zaken geborgd die vanuit wet- en regelgeving worden geëist, of die tegemoetkomen aan wensen van belanghebbenden (klanten, managers, operations). Verstappen VGM Advies coördineert naar behoefte alle zaken binnen het bedrijfszorgsysteem en adviseert u bij diverse kwaliteitsaspecten, waaronder managementsystemen als ISO en VCA.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?