Skip to main content

Verstappen VGM Advies; Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Verstappen VGM Advies helpt u om uw bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu naar een hoger niveau te tillen. Door u te begeleiden, ondersteunen en adviseren, zorgen we dat uw organisatie blijvend voldoet aan wet- en regelgeving binnen KAM-thema’s (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu). Met onze expertise staan we zowel mkb-bedrijven als grote, internationale organisaties met lokale vraagstukken bij met raad en daad.

Lees meer over Verstappen VGM Advies

 

Veiligheid, gezondheid en milieu | Advies & ondersteuning

Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en milieu? Dan weet u dat het tijdrovend is om op de hoogte te blijven van actuele wet- en regelgeving. Toch wordt dit door de wetgever, klanten, management en andere belanghebbenden wel van u geëist. Daarnaast vermindert een goed beleid de kans op ongevallen en milieu-incidenten en verbetert het de arbeidsomstandigheden van werknemers. Verstappen VGM Advies bewaakt en ondersteunt het uitzetten van dit beleid, het bedrijfszorgsysteem. Om arbeidsveiligheid en -gezondheid te borgen eist de Arbowet bijvoorbeeld en periodieke risico-inventarisatie & -evaluatie.

Structureel of tijdelijk behoefte aan VGM-ondersteuning?

Of u nu tijdelijk capaciteit tekortkomt binnen uw team, een project opstart of structurele ondersteuning nodig hebt binnen het QHSE/KAM-spectrum, Verstappen VGM Advies voorziet u van de expertise die u nodig heeft. Omdat opvolging van het beleid rond veiligheid, gezondheid en milieu mede wordt bepaald door het bewustzijn en draagvlak binnen de interne organisatie, besteden we ook aandacht aan sociale, intermenselijke aspecten. We werken als KAM-/QHSE-coördinator dan wel zelfstandig en zelfsturend, toch zetten we ons in voor langdurige relaties en leren de mensen binnen bedrijven echt kennen.

Voldoet uw bedrijf blijvend aan bepalingen in de milieuvergunning?

Iedere organisatie dient te voldoen aan de algemene milieuregelgeving, maar wanneer uw bedrijf het milieu belast, of het risico op milieuschade aanwezig is, is een milieuvergunning noodzakelijk. Of u deze nodig heeft, hoe u deze aanvraagt en blijvend aan alle bepalingen in de milieuvergunning kunt voldoen, daar adviseren en ondersteunen we u bij Verstappen VGM Advies graag bij.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?