Skip to main content

Advies & coördinatie op milieubeleid en vergunningen

Overheden en gemeenten verplichten bedrijven om zich te houden aan wet- en regelgeving op het gebied van milieuzaken. Gelukkig maar, want bodemverontreiniging, lucht- en watervervuiling kunnen een gezonde, prettige leefomgeving verstoren. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf aan alle verplichtingen voldoet en dus de benodigde milieuvergunningen verkrijgt en behoudt? Bij deze complexe kwesties ondersteunen we u door:

  • te informeren en voorlichting te geven aan directie en medewerkers, op basis van de meest actuele ontwikkelingen en technieken;
  • te registreren, rapporteren en voorstellen te doen voor een effectief milieubeleid;
  • het onderhouden van contacten binnen en buiten de organisatie (bevoegd gezag);
  • het opzetten, invoeren en onderhouden van milieuzorgsystemen en;
  • het coördineren van het schrijven van bijbehorende procedures en werkinstructies.

Milieuvergunning | Activiteitenbesluit & Omgevingsvergunning

Aan welke regels uw bedrijf moet voldoen staat in het Activiteitenbesluit. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen typen inrichtingen A, B en C, met ieder hun specifieke soorten milieubelasting en activiteiten. Op een school of kantoor spelen namelijk hele andere kwesties dan binnen een industrieel bedrijf. Afhankelijk van de impact, kan ook een Omgevingsvergunning nodig zijn. Als milieucoördinator ontzorgt Verstappen VGM Advies u door structureel toezicht te houden op naleving van alle vergunningsvoorschriften.

Opslag gevaarlijke stoffen en milieuveiligheid

Wanneer u gevaarlijke stoffen produceert, gebruikt, transporteert en/of opslaat en een vergunning hiervoor vereist is, dient u te voldoen aan de voorschriften en de richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Zo borgt u dat er voldoende aandacht wordt besteed aan arbeids-, brand- en milieuveiligheid. Voor welke gevaarlijke stoffen heeft u een vergunning nodig en waar moet u precies aan voldoen? We bieden u graag een advies op maat.

Luchtkwaliteit

Periodiek onderzoek naar uw effect op de luchtkwaliteit kan onderdeel zijn van een milieuvergunningsaanvraag, ook bij de wijziging van uw bedrijfsactiviteiten. Verstappen VGM Advies heeft ruime ervaring met luchtkwaliteitsonderzoeken en ondersteunt u onder andere door middel van emissiemetingen, geuronderzoeken en wijzigingen van bestemmingsplannen.

CO2-Prestatieladder & energiebesparing

Binnen organisaties kan vaak nog veel bespaard worden op energie. Het ultieme systeem voor duurzaamheid is de CO2-Prestatieladder, deze stimuleert bedrijven om hun uitstoot en die van partners in de keten terug te dringen. Het behalen van een CO2-Prestatieladder certificering loont. Zo kan het u onder andere een gunningsvoordeel en inschrijfkorting op aanbestedingen opleveren, maar ook onderscheidend vermogen en natuurlijk een effectieve besparing op uw energiekosten. Verstappen VGM Advies is vertrouwd met dit instrument en biedt u op verzoek een passend advies.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?