Skip to main content

Risico-inventarisatie & -evaluatie ondersteuning (RI&E)

Wist u dat een ‘risico-inventarisatie & -evaluatie’ (RI&E of RIE) vanuit de Arbowet verplicht is voor ieder bedrijf met personeel? De RI&E heeft als doel optimale arbeidsomstandigheden creëren ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van uw personeel. Maar waar een RI&E nu precies aan behoort te voldoen is voor organisaties niet altijd helder of erg complex. Wanneer er binnen het bedrijf geen verantwoordelijke is aangewezen voor risico-inventarisatie & -evaluatie, of er onvoldoende kennis in huis is, kunt u interim ondersteuning door Verstappen VGM Advies inzetten.

Verstappen VGM Advies biedt de uitkomst voor uw risico-inventarisatie & -evaluatie

Voor professionele, persoonlijke ondersteuning en advies op het gebied van RI&E bent u bij Verstappen VGM Advies aan het juiste adres. Gevestigd in Moerdijk, dichtbij Rotterdam-Rijnmond, maar landelijk actief, ondersteunen wij u op locatie bij het vormgeven van een goed arbobeleid. Op die manier helpen we u arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken en voldoet u bovendien aan alle actuele wet- en regelgeving.

Inventariseren en onderzoeken van de risico’s

Een kennismaking en in gesprek gaan met de juiste personen behoort tot het vooronderzoek van de RI&E. Vervolgens inspecteren we de werkruimte, observeren en interviewen we mensen en brengen we de aanwezige risico’s in kaart. In combinatie met een inventarisatie van reeds genomen risicobeperkende maatregelen vormen we zo een compleet beeld van de situatie. Knelpunten worden besproken en met behulp van een risicomatrix gekwantificeerd.

Aanbevelingen en plan van aanpak

Naar aanleiding van de inventarisatie en onderzoeken worden onze constateringen vastgelegd in het RI&E-rapport, waarin risico’s geprioriteerd worden. Vervolgens wordt het rapport getoetst door een kerndeskundige. Het rapport met bevindingen en een plan van aanpak met concrete aanbevelingen worden vervolgens gepresenteerd aan de directie of verantwoordelijke manager(s). De verantwoordelijkheid voor een correcte opvolging van de aanbevolen beheersmaatregelen ligt bij de opdrachtgever, maar indien gewenst blijft Verstappen VGM Advies betrokken bij de uitvoering van het plan van aanpak en uiteraard het actueel houden van de risico-inventarisatie & -evaluatie.

Gerelateerde werkzaamheden aan RI&E

Hieronder ziet u een overzicht van werkzaamheden die we in het kader van Arbobeleid uitvoeren, waaronder controle op de bedrijfshulpverlening (BHV) binnen organisaties.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op met Verstappen VGM Advies

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?