Skip to main content

CO2 prestatieladder en aanbestedingen

Hoe meer uw organisatie doet aan CO2 reductie, hoe hoger het niveau van uw organisatie op de CO2 prestatieladder en hoe hoger het bijkomende gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

De CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2 prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

De CO2 prestatieladder heeft als expliciet doel om bedrijven te stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van hun leveranciers te kennen. Om vervolgens te zoeken naar mogelijkheden om de eigen directe uitstoot in eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert de bedrijven in de derde plaats om de bedachte mogelijkheden direct uit te voeren.

Uw organisatie en de CO2 prestatieladder

Verstappen VGM Advies heeft ruime ervaring met de CO2-prestatieladder. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u een vraagstuk aan ons voorleggen of vrijblijvend kennismaken?